:články:      :fórum:      :kontakty:         
Zdravie

Daruj krv, zachraňuješ život
Vaše reakcie (19)
Verzia pre tlač

Branislav Siarsky


Daruj krv, zachraňuješ život - bolo moto rokov osemdesiatych. Krv je nenahraditeľná - jej umelé podoby (PolyHeme, Hemopure) majú ešte veľa nedostatkov a tak je darcovstvo nevyhnutné. Cudziu krv môže potrebovať každý z nás alebo našich blízkych. Ak môžete, darujte.

Obsah
Typy darovania krvi
Postup pri darovaní krvi
Darovanie krvi na Slovensku a vo Švajčiarsku
Krvný obraz - normálne hodnoty

Ako som začal

Musím sa otvorene priznať - darovať krv som začal zo zištných dôvodov. Dozvedel som sa od spolužiakov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, že po darovaní sa môže človek veľmi dobre najesť a naviac dostane ešte aj vitamíny.
Poriadne raňajky za trochu krvi - neodolal som a pridal som sa k Martinovi Stúpalovi, Marekovi Tinkovi a Marekovi Pischovi. Využívali sme v Bratislave služby čerpacích staníc (medzi nami zaužívaný pojem) na Partizánskej a v Nemocnici Ružinov.
Mne osobne sa zdala Partizánska oveľa profesionálnejšia a modernejšia. Veľmi rád som si chvíľky čakania na doktorku (tejto brandži dominujú ženy) skracoval študovaním mojich krvných hodnôt vytlačených na malom lístočku - to robilo Partizánsku jedinečnou.

Prístup personálu je takmer rodinný. Všetci sú milí, usmievaví a tešia sa z každého darcu. Výnimkou sú darcovia, ktorí darujú krv za peniaze - k tým sa tetušky vždy správali nejako divne.
Títo darcovia museli nás bezplatných vždy pustiť dopredu, dostali menej najesť. Ani dnes nechápem, čím si vyslúžili také zaobchádzanie.
Darca, ktorý daruje svoju krv za peniaze dostane nejakých 200 Sk - ale je to darca, chce pomôcť a pritom si vylepšuje svoju finančnú situáciu - je to lepšie ako keby kradol alebo vôbec nešiel darovať. Krvná konzerva kúpená zo zahraničia sa určite predraží o viac ako nejakých 200 Sk. Ale to je už iná téma.


Typy darovania

Väčšinou sa pod darovaním rozumie odobratie istého množstva krvi zo žily. Existujú však aj iné spôsoby. V darcovskom centre môžete darovať krvné došťičky. Táto procedúra sa robí u skúsených darcov, ktorí majú PLT nad 250. Ich krv vteká do prístroja (centrifúgy), kde sa doštičky rotáciou oddelia. Odber je tým efektívnejší, čím sú hodnoty PLT vyššie. Darovať sa môže častejšie - existujú preto darcovia, ktorí sa vedia popýšiť aj štyristo odbermi - čo by "normálnemu darcovi" trvalo dlhých sto rokov.

Ďalšou možnosťou je darovanie plazmy - o tomto spôsobe nemám žiadne informácie. Z toho, čo som videl, súdim, že aj pri tomto spôsobe je krv vyvedená mimo tela darcu (samozrejme postupne) a "zbavovaná" plazmy.

Autotransfúzia sa používa pred operáciami, kde je potrebná krv a ktoré sa dajú vopred naplánovať (napr. ortopedické operácie) - pacient si sám daruje krv. Výhody sú finančné (ak ide o krvnú skupinu, ktorej je nedostatok a ktorá by sa musela kúpiť) a najmä zdravotné. Znižuje sa riziko nákazy a vzniku alergických reakcií po použití cudzej krvi. Je potrebné si uvedomiť, že hoci je darovaná krv niekoľkokrát testovaná, je vždy možné, že darca bol nositeľom nákazlivej choroby v počiatočnom štádiu, ktorá sa v čase odberu ešte nedala krvnými testami dokázať. Najprv som si myslel, že autotransfúziu si môže dať urobiť každý, nie je tomu však tak. Krv autodarcu sa najprv bežne vyšetrí a ak by mu hrozilo ohrozenie života, nie je možné krv darovať. Pri autotransfúzii sa zvyčajne nečaká tri mesiace, kým je možné darovať krv opäť - darúva sa rýchlejšie, kým sa nenazbiera potrebné množstvo.

Darovať je možné aj na konkrétnu nemocnicu alebo konkrétneho pacienta. Ak Váš priateľ alebo rodinný príslušník potrebuje špecifickú krvnú skupinu, ktorej je nedostatok, môžete darovať na jeho meno aj v inom meste. Vaša krv mu nebude priamo podaná, ale Vašim darovaním uľahčíte nemocnici, v ktorej leží, dostať potrebnú krv ľahšie a pružnejšie.

Ideálny darca

Darca sa musí cítiť zdravý, mať medzi 18 a 60 rokov (pravidelní darcovia môžu darovať krv do 65), mať viac ako 50 kg a musí mať vhodný zdravotný profil, ktorý sa určuje na základe zdravotného dotazníka, ktorý musíte vyplniť pred každým odberom.
Muž môže darovať krv každé tri mesiace, žena každé štyri, pretože v čase menštruácie prirodzeným spôsobom krv stráca. Pri odbere vtečie do odberového vaku 450 ml krvi, spolu s "preddarcovskými" a "podarcovskými" odbermi to dá suma sumárum 500 ml. Ak nie Ste vhodným darcom, nemáte dostatok hemoglobínu alebo nespĺňate jedno z kritérií z dotazníka, môžete zjesť nejakú maličkosť - personál sa Vám bude snažiť vyjsť v ústrety, aby Ste odchádzali s dobrým pocitom a skúsili to opäť.1234   > >>[1 z 4]


Vaše reakcie (19)(C) 2005 Kontakty
Všetky práva vyhradené.
Publikovanie len so súhlasom Kontakty.
  


Copyright 2004-2018, Kontakty. Powered by Smartdone.