:články:      :fórum:      :kontakty:         
Úrady

Matkou v dvoch krajinách I.
Vaše reakcie (15)
Verzia pre tlač

Svetlana Siarska


Príspevok pri narodení dieťaťa

Stručne povedané, máte naň nárok, ak sa Vám narodilo dieťa, o ktoré sa staráte, a máte trvalý pobyt na Slovensku.
V nasledujúcom sú v skratke zhrnuté najdôležitejśie informácie podľa Dávkového informačného servisu. Špecialitky si nájdite na uvedených stránkach (napr. ako postupovať pri osvojení si čerstvo narodeného dieťaťa a pod.).

Nárok si uplatňuje matka, v špeciálnych prípadoch otec (smrť matky, zverenie do výchovy a pod.) na okresnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého bydliska
Podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sú:
 • narodenie dieťaťa
 • trvalý pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky
 • Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím jedného roka od narodenia dieťaťa.
  Príspevok pri narodení dieťaťa je na jedno dieťa 4 320 Sk [stav máj 2005].
  Príspevok pri narodení dieťaťa môže byť oprávnenej osobe vyplatený v hotovosti alebo na jej účet v banke v Slovenskej republike.
  Stiahnite si žiadosť o vyplatenie príspevku, preštudujte si ju a všimnite si hlavne poznámky o dokladoch, ktoré budete potrebovať pri návšteve úradu [v štandartnom prípade budete potrebovať občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a potvrdenie o vlastníctve účtu v SR, pokiaľ si peniaze hodláte naň poslať].  V prípade, že sa dieťa narodí na území iného štátu, je zapísané do Osobitnej matriky Ministrerstva vnútra. Na žiadosti o vyplatenie príspevku je časť, ktorú vypĺňa matrika, v pripade detí narodených v zahraničí to musí byť matrika osobitná.
  Na matriku môžete zájsť osobne, tlačivo Vám v úradných hodinách potvrdia na počkanie [Mlynskê Nivy 61; tel: 53412035, 53411838; úradné hodiny: PO 7:30-17:00, ST 7:00-16:30].
  Dozvedela som sa, že potvrdenú žiadosť posielajú žiadateľom na Slovensko: v prípade, že s dieťaťom jednorázovo vycestujete zo zahraničia na Slovensko na nejaké špeciálne povolenie, požiadate o rodný list na príslušnej matrike podľa trvalého bydliska na Slovensku, oni žiadosť pošlú na osobitnú matriku, tá vydá rodný list a pošle Vám k nemu aj vyplnenú žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Do zahraničia vyplnenú žiadosť neposielajú automaticky, ale verím, že by Vám ju mohli poslať, keď k žiadosti o slovesnký rodný list pre dieťa, ktorú budete posielať cez slovenskú ambasádu, priložíte žiadosť o jej zaslanie.

  Pôrodné v Českej republike

  V ČR príspevok pri narodení dieťaťa upravuje zákon č. 117/1995 Sb. . Zákon je veľmi podobný zákonu slovenskému, takže v štandartnom prípade má nárok na pôrodné žena, ktorá porodila dieťa a má trvalý pobyt na území ČR. Výplatu pôrodného nie je závislá od trvalého pobytu, či štátneho občianstva dieťaťa. Výška pôrodného predstavuje pre jedno dieťa 5-násobok životného minima, t.j. od 1.1.2005 je to 8 600 Kč. Príslušný formulár si môžete stiahnuť tu, alebo na stránkach ministrerstva práce a sociálnych vecí ČR . Český formulár dokonca nie je potrebné mať potvrdený od "zvláštní matriky", stačí vám rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti. Dieťa nemusí mať ani rodné číslo z ČR, v tom prípade uvádzate dátum narodenia dieťaťa (zrejme ale budú od vás chcieť nejaký preukaz totožnosti pre dieťa).


  Vaše reakcie (15)  (C) 2005 Kontakty
  Všetky práva vyhradené.
  Publikovanie len so súhlasom Kontakty.
    


  Copyright 2004-2018, Kontakty. Powered by Smartdone.